dimecres, de març 15, 2006

Fever, when you kiss me


Pintura titulada Fever realitzada pel Doctor KevorkianEm trobe avui com aquells qui, per escalf, traspassen veritat i és que tinc calentura, no calentor, ni escalfor, que sempre he associat més amb calfament, calforro, calfaburres, aquella metzina que deixada caure dissimuladament en la beguda de les xiques garantia la relaxació de tota prevenció, caució o resistència que pugueren tenir a ser seduïdes, dutes de dret o amb engany al tàlem.
Ni tan sols febre, que sovint pronunciàvem febra qui sap si com una reminiscència de la a neutra oriental, no, tinc calentura, trenta-huit graus, no massa, ma filla es planta amb relativa facilitat als trenta-nou i als quaranta. Tanmateix és prou per a mi, que no en tinc mai, de febre. Diuen que com més grans ens fem, més difícil és que et puge la temperatura corporal, que seria, així, un símptoma de vitalitat i joventut: els adults no ens podem permetre tindre’n, de calentura, i ens anem quedant freds, gelats, apagats.

Never know how much I love you
Never know how much I care
When you put your arms around me
I get a fever that’s so hard to bear

You give me fever when you kiss me
Fever when you hold me tight
Fever in the morning
Fever all through the night.

Ev’rybody’s got the fever
That is something you all know
Fever isn’t such a new thing
Fever started long ago

Sun lights up the daytime
Moon lights up the night
I light up when you call my name
And you know I’m gonna treat you right

You give me fever when you kiss me
Fever when you hold me tight
Fever in the morning
Fever all through the night

Romeo loved juliet
Juliet she felt the same
When he put his arms around her
He said ’julie, baby, you’re my flame
Thou giv-est fever when we kisseth
Fever with the flaming youth
Fever I’m afire
Fever yea I burn for sooth’

Captain smith and pocahantas
Had a very mad affair
When her daddy tried to kill him
She said ’daddy, o, don’t you dare
He gives me fever with his kisses
Fever when he holds me tight
Fever, I’m his misses,
Oh daddy, won’t you treat him right’

Now you’ve listened to my story
Here’s the point that I have made
Cats were born to give chicks fever
Be it fahrenheit or centigrade
They give you fever when you kiss them
Fever if you live and learn
Fever till you sizzle
What a lovely way to burn
What a lovely way to burn
What a lovely way to burn